V každém okamžiku zakázky – ať už to bylo celkové technické řešení nové mobilní betonárny, nebo požadavky na dodatečné úpravy a poté samotná dodávka – vždy jsme se setkali s ochotou, pečlivostí a znalostí detailu. Zázemí, které nám bylo ze strany dodavatele poskytnuto, nám dalo více klidu při pilotní realizaci podobného projektu.

Ing. Pavel Kout
Výrobní náměstek Divize 4

Spolupráce s firmou ALPAM zastoupenou Pavlem Mrázem započala už v roce 2008 koupí mobilní betonárny EM 4000. Od té doby jsme pořídili další stroje, které splňují námi požadované nároky na spolehlivost, životnost, výkon a kvalitu vyráběné směsi. Nespornou výhodou je vynikající mobilita betonáren.

Tomáš Horák
Vedoucí týmu betonárek

Ďakujeme za spoluprácu pri obstarávaní ako i montáži mobilnej betonárky EUROMIX 3300 SM 84 l. Taktiež nás teší Váš záujem o chod betonárne počas prevádzky. Spolupráca s ALPAMom bola a je na veľmi vysokej úrovni. Kúpili sme produkt, na ktorom oceňujeme výkon, mobilitu, minimálnu hlučnosť a prašnosť celej prevádzky. Betonárka EUROMIX 3300 SM má malý záber miesta, čím sme ušetrili priestor.

Stanislav Raab
Jednatel

Spokojenost s dlouholetou spoluprací a partnerstvím s firmou ALPAM spatřuji zakotvenou na dvou pilířích. Ve fázi výběru produktu je důležitá nejen kvalita, životnost a zejména vtipné netradiční řešení, ale i přehledná a úplná informovanost zákazníka o všech možnostech, funkcích a dalších aspektech jeho využívání. Druhá fáze je charakteristická právě zmiňovaným partnerstvím při využívání zakoupeného zařízení, zejména betonáren, se kterými mám dlouholetou zkušenost. Tady mohu akcentovat otevřenost, rychlost a také určitou nástavbu řešení problematiky, která spočívá v doporučení nových, ale již v praxi osvědčených zlepšení. Oba pilíře jsou nedílnou součástí servisu poskytovaného firmou ALPAM.

Ing. Josef Richter
Předseda představenstva

 

Investování do technologií není jednoduché. Platí zde jasná pravidla. Proto bylo pro nás důležité získat, při nákupu mobilní betonárny, zkušeného, flexibilního a silného partnera.
V současné době máme za sebou, jak pořízení mobilní betonárny, tak první rok jejího provozu. S odstupem času mohu potvrdit, že se nám při realizaci investice partnerství se společností Alpam vyplatilo. Jednání o nákupu betonárny byla korektní, následné spuštění do provozu a provoz odpovídal technickým požadavkům s tím spojeným.
Mobilní betonárna SBM Euromix 3000 CC naplňuje veškeré naše představy o moderním a kvalitním zajištění míchání, především betonových směsí, na našich projektech.

Ing. Petr ŠKODA
Ředitel závodu CB-technologie