Mobilní systémy

Mobilní systémy

Všechny recyklační systémy BIBKO® jsou dostupné také jako mobilní jednotky. Recyklační zařízení a nádrž s míchadlem jsou proto vyrobeny tak, aby se daly lehce přemístit z místa na místo.

  • Mobilní verze 1 / Typ RWS
    Tento mobilní koncept zahrnuje instalaci zařízení se všemi jeho komponenty včetně nádrže na znečištěnou vodu s míchadlem. Zbytková voda se přečerpává čerpadlem z jímky do recyklační nádrže.
  • Mobilní verze 2 / Typ RWS
    U tohoto mobilního konceptu je zařízení instalováno přímo v nádrži na zbytkovou vodu, proto není třeba čerpací jímky. Celé zařízení je umístěno pod úrovní země, a tak umožňuje vyprazdňování domíchávačů.
  • Mobilní verze 3 / Typ ComTec
    Tento mobilní koncept obsahuje instalaci zařízení spolu se všemi jeho částmi na ocelovém rámu spolu s nádrží na znečištěnou vodu s míchadlem. Znečištěná voda je čerpána do nádrže přes čerpací jímku, která je připojená k recyklačnímu zařízení. Systém se dodává s předem nainstalovanými komponenty, které stačí připojit na místě k elektrickému a vodnímu zdroji. Dále je třeba nainstalovat potrubí pro recyklovanou vodu do betonárny.