Doublex

Doublex

BIBKO® Doublex systém byl navržen pro recyklaci dvou různých produktů, a to betonu/malty nebo malty/anhydritu.
Systém Doublex je založený na systému ComTec. Zařízení obsahuje dvě oddělené komory pro recyklaci materiálu, stejně jako oddělené systémy pro recyklaci vody.
Zařízení plní úlohu dvou oddělených systémů pro recyklaci dvou různých produktů, čímž se snižují náklady na pořízení a provoz.