Dávkovací sběrač

Dávkovací sběrač

Výhoda použití dávkovacího zásobníku spočívá v tom, že i více domíchávačů najednou může rychle vyložit zbytkový beton. Dávkovací zásobník nejdříve sesbírá zbytkový materiál a pak jej plynule dodává do zapojeného recyklačního zařízení. Dosažená promývací kvalita i separace jemných částic, obsažených ve zbytkové vodě, jsou proto nezávislé na vyprazdňovací rychlosti domíchávačů. Díky vyšší vyprazdňovací rychlosti domíchávačů se významně snižuje čas pro vykládání a promývací proces.