Filtrovací lis FilterPress

Filtrovací lis FilterPress

Komorový filtrační lis BIBKO® pro čištění kalové mycí vody se separací nejjemnějších částic posunuje recyklační proces zbytkového betonu na nejvyšší úroveň.

Po oddělení částic do velikosti 0,2 mm lze kalovou vodu čistit pomocí komorového filtračního lisu. Jemné částice obsažené v kalové vodě jsou zachyceny, takže po filtraci je k dispozici vyčištěná voda. Kalová voda je přiváděna do zařízení buď přímo, nebo z promichávací nádrže. Další úpravou vyčištěné vody je pak možné její vysokou hodnotu pH dodatečně snížit.

Komorový filtrační lis odstraní z kalové vody částečky velikosti od několika µm. Skládá se z několika desek s filtrační tkaninou uspořádaných v řadě. Při procesu se tyto stlačí a voda je vypuzena ven. Obsažené jemné částice se oddělí. Vznikne slisek, tzv. filtrační koláč. Jakmile jsou komory zcela naplněny, jsou koláče uvolněny a voda odtéká do nádrže.

Volitelně lze FilterPress dodat v izolovaném kontejneru včetně schodiště. Kontejner může být vybaven systémem autozavírání dvířek pro výhoz filtračních koláčů jako ochrana před mrazem. Dalšími možnostmi volitelné výbavy jsou denzitometr, systém okyselování filtračních tkanin, pH neutralizační systém nebo nádrže na vodu.

FILTRACE ČÁSTIC OD NĚKOLIKA µM

ZÍSKÁNÍ POUŽITELNÝCH SUROVIN

VYSOKÝ FILTRAČNÍ VÝKON

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ A ÚDRŽBU

VOLITELNÝ NEUTRALIZAČNÍ SYSTÉM

MOŽNOST KONTEJNEROVÉHO PROVEDENÍ

RECYKLAČNÍ PROCES

 

  1. zařízení pro recykling zbytkového betonu BIBKO® Comtec nebo BIBKO® RWS
  2. separované částice kameniva, štěrku a písku
  3. míchací nádrž na kalovou vodu vypuštěnou po promytí
  4. komorový filtrovací lis BIBKO® FilterPress
  5. zásobník na jemné kalové částice zachycené filtrací po stlačení do formy slisků -filtračních koláčů
  6. nádrž na vodu vyčištěnou filtračním lisem
  7. volitelný neutralizační systém pro snížení pH získané vyčištěné vody