Přídavné moduly

Přídavné moduly

  • BIBKO® vyprazdňovací dopravník
    Vyprazdňovací systém pro betonpumpy na úrovni země může například také pojmout povrchovou nebo promývací vodu. Dopravník vynáší zbytky betonu do recyklačního zařízení a nechává tak násypný trychtýř dostupný pro domíchávače.
  • BIBKO® externí řada lopatek
    Zařízení ComTec může být vybaveno externími lopatkami. Toto kompaktní řešení vede odpad z betonpumpy nebo betonárny do recyklačního zařízení, a to bez potřeby umístění zařízení pod úroveň země. Externí lopatky jsou namontovány na prodloužené hlavní hřídeli zařízení.
  • BIBKO® separátor písku a štěrku
    Robustní a jednoduše instalovatelný separátor rozděluje recyklované kamenivo na písek a štěrk.